Communities

BE-ZET lanceert voor elk project een virtuele ontmoetingsplek in de vorm van een besloten Facebook-groep. Dit is een communicatieplatform voor bewoners en ondernemers én een online helpdesk in één. Betrokkenheid, cohesie en participatie zijn de sleutelwoorden. Waar nodig wordt verbinding gemaakt met de omwonenden en andere stakeholders.